През септември Институтът по публична администрация (ИПА) стартира серия от специализирани обучения на тема „Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие и административно обслужване“, по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

прочети повече

Институтът по публична администрация публикува на страницата си, в секция Публикации, два аналитични документа, разработени по проект "Работим за хората".

 

прочети повече

На 29 и 30 май 2018 г.  се проведе международна конференция на тема: „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“, организирана от Институтът по публична администрация (ИПА), по проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

прочети повече

Между 14 и 18 май в с. Баня се проведе първата по рода си модулна програма за ИТ лидери в администрацията „Управление на информационните ресурси и кибер устойчивост в публичния сектор“.Обучението е организирано от Института по публична администрация  в сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“ и Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

 

В обучението взеха участие 30 представители на централната администрация.

прочети повече

На 05 юни в София ще се проведе конференция по проект на ИПА „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

прочети повече

Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на млади специалисти с висше образование, които съвместно с експерт от ИПА и г-н Спартак Керемидчиев от Институтa за икономически изследвания на БАН (ментор) да разработят аналитичен документ на тема:

 

„Идентифициране на добри практики в прилагане на алтернативни на регулирането мерки чрез използване на подходи от поведенческата икономика“

 

прочети повече

На 26 и 27 април 2018 г. в гр. София, Институтът по публична администрация проведе международна конференция на тема „Оценка на въздействието – какво можем да подобрим?“.

 

На конференцията бяха представени добри практики от България и Европа при извършване на оценка на въздействието.

 

прочети повече