12 Юни 2018
Alt

Институтът по публична администрация публикува на страницата си, в секция Публикации, два аналитични документа, разработени по проект "Работим за хората".

 

Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България“ - с автори Ясен Георгиев, Димитър Илиев и ментор Камен Спасов - представя текущото състояние на присъствието на 203 администрации в Интернет и социалните мрежи и доколко дизайнът на тяхните страници отговаря на Инструкция 4. Разработен е софтуерен инструмент наречен “Social Presence” за анализ на публичните администрации във Facebook.

 

„Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на една административна услуга от типа „Епизод от живота“ и една административна услуга от типа „Епизод от бизнеса“ - с автор Николай Бизев и ментор Алеко Джилджов - описва две комплексни административни услуги чрез използване на метода “пътя на потребителя”и дава предложение за подобряване на работните процеси на услугите.

 

Аналитичните документи са разработени в рамките на проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.