25 Май 2018
Работим за хората
Alt

На 05 юни в София ще се проведе конференция по проект на ИПА „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Събитието ще се проведе между 09:30  и 14:00 часа, във Федерация на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), на адрес:  ул. Г.С. Рaковски №108.

 

На конференцията ще бъдат представени основните резултати на този етап от изпълнението на проекта, водещи приоритети на ИПА в областта на обученията, насочени към централната и териториална администрация. Фокусът по време на събитието ще бъде върху ангажиментите на ИПА за изпълнение на приоритетните политики и прилагането на реформите по целите от Пътната карта, както и възможностите за обучения на служителите от администрацията по приоритетни теми. Ще бъдат представени интересни анализи, които се реализираха чрез проектните дейности.

 

Регистрацията на участниците ще се осъществява най-късно до 30.05.2018 г. на адрес: https://goo.gl/forms/RAOTWzj3ELCu9Uqu1

 

За повече информация: 

Снежанка Рибарска

Координатор на проекта

 

Програма на събитието