07 Юни 2018
Alt

 

 

 

 

За поредна година Институтът по публична администрация организира „Лятна академия за млади лидери от държавната администрация“.

 

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на 30 млади държавни служители до 35 годишна възраст, които имат лидерски потенциал. Обучението включва комбинация от практически задачи и лекции, свързани с изграждане на умения за защитаване на важни политики и проекти, умения за лобиране, за представяне пред публика, протокол и етикет.

 

В рамките на 5 дни участниците ще преминат през интензивно обучение и ще усвоят основни лидерски умения. Обучителните модули се водят от държавни служители, професионалисти от частния сектор  с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

 

Целта на инициативата е да предостави алтернативна възможност за обмен на опит, иновативни идеи и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

 

Обучението в програмата се провежда на български и английски език.

 

Лятната академия е фокусирана върху следните теми:

Комуникационни умения:

Лидерски умения:

·         Публичен имидж и етикет

·        Стратегическо управление

·         Умения за ефективна работа в екип

·         Лобиране

·         Бизнес презентация

·         Лидерски стилове

·         Публично говорене

·        Design thinking                                                      

·         Умения за работа в мрежа

·         ИТ лидери                                        

Разходите за участие в академията, транспорт, настаняване и храна на участниците ще бъдат покрити от проекта и са без такса за участниците.

 

Условия за участие:

  • Кандидатите следва да са държавни служители на възраст до 35 г. (включително) и да са преминали срока на изпитване;
  • Кандидатите трябва да изпратят свое есе на тема: „Как да привлечем млади експерти с лидерски потенциал в държавната администрация?“. Изисквания към есето: Обем - до 5 страници (или 2500 думи), Шрифт: Times New Roman, 12;
  • Освен есето кандидатите трябва да представят:
  • Актуална автобиография с включена подробна информация за доброволчески инициативи /стажове/ специализации/завършено образование;
  • Препоръка от прекия или контролиращия ръководител (може да се изтегли от страницата на ИПА);
  • Необходимо владеене на английски език – минимално ниво B-2;
  • Комплектът документи трябва да се изпрати до Габриела Савова, на имейл: g.savova@ipa.government.bg, относно „Лятна академия за млади лидери“.

 

Краен срок за кандидатстване: 2 ЮЛИ 2018 г.

НОВ КРАЕН СРОК: 6.07.2018

 

Начин на подбор:

  • Експертен съвет към ИПА ще оцени получените есета, които ще бъдат включени в програмата на лятното училище;
  • Участниците могат да бъдат поканени на интервю в ИПА или по телефона;
  • Участниците могат да бъдат помолени да докажат необходимото ниво на владеене на английски език.

 

Период на провеждане: 10-14 септември 2018 г.

 

За контакти и адрес за кореспонденция:

Габриела Савова

+359 2 940 3761, 0887 220 113

g.savova@ipa.government.bg

 

Приложение 1 - Професионална препоръка

 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,