04 Юни 2018
Alt

Между 14 и 18 май в с. Баня се проведе първата по рода си модулна програма за ИТ лидери в администрацията „Управление на информационните ресурси и кибер устойчивост в публичния сектор“.Обучението е организирано от Института по публична администрация  в сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“ и Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

 

В обучението взеха участие 30 представители на централната администрация.

 

Първият модул на програмата „Стратегическо управление на ИТ организация“ бе стартиран от доц. д-р Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната (2014 г.) и директор за партньорство с потребителите в Агенцията на НАТО по комуникации и информация (2009 – 2017 г.). Вторият лектор на модула, инж. Венцислав Атанасов, запозна участниците с начините за управление на ИТ портфолио на организацията. По време на първия модул, участниците бяха разделени на групи и разработиха стратегически ИТ план на организация.

 

Доц. д-р Николай Стоянов, заместник-директор на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, стартира втория модул „Развитие на ИТ за Е-управление“, в който запозна участниците с администрирането на технологиите за Е-управление, като отдели специално внимание на отворените данни и регистри. Д-р Георги Шарков, национален координатор по киберсигурност и директор на Европейския софтуерен институт „Център Източна Европа“, говори за кибер устойчивост и защита на данните и системите. Той стартира и третия модул „Мениджмънт на ИТ организация“, в който участниците, разделени на групи, трябваше да усъвършенстват конкретен организационен процес.

 

По време на финалните два дни,  д-р Добромир Тотев, бивш постоянен секретар на отбраната (2013 – 2017 г.), директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ в МО (2009 – 2013 г.). и д-р Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, говориха на теми като управлението на човешки и финансови ресурси в ИТ организация, управление на риска, обществените поръчки, както и за управление на резултати и усъвършенстване на процеси.

 

По време на обучението бяха осъществени две конферентни връзки с Държавна агенция „Електронно управление“, по време на които участниците бяха приветствани от Атанас Темелков, председател на Агенцията и бяха обсъдени важни въпроси относно архитектурата на електронното управление.

 

Видео интервю с част от лекторите, може да видите тук.

 

                      

 

     

 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.