ИПА връчи етикет „Ефективен CAF потребител“ на 24 държавни администрации.

07 Септември 2021

Институтът по публична администрация връчи етикет „Ефективен CAF потребител“ на 24 държавни администрации по време на организираната „Конференция за споделяне на добри практики“, която се проведе на 03.09.2021 г. във Федерация на научно-техническите съюзи, град София. Събитието се организира по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  

Етикетът „Ефективен CAF потребител“ се присъжда на публични администрации успешно въвели Европейския модел за управление на качеството „Обща рамка за оценка“ (CAF).

CAF (Common Assessment Framework) е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Подробна информация за Конференцията ще бъде публикувана в Е-бюлетин на ИПА, бр. 3.