Списък с първите 16 администрации, които ще внедряват CAF по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

прочети повече

На 10 март 2017 г. в залата на Министерството на икономиката от 9.30 до 13.30 часа ще бъде проведен Дискусионен форум „Одит и управление на качеството в държавната администрация“.

прочети повече

ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

 

прочети повече

 

Списък с 48 администрации, които ще внедрят CAF

 

прочети повече

                                                                     

прочети повече

На 20 май 2015 г. Институтът по публична администрация проведе първата национална конференция на тема „Прилагане на системи за управление на качеството в българската държавна администрация“ в гр. София, резиденция Бояна.

 

прочети повече