Първа заключителна конференция по внедряване на CAF

11 Октомври 2017
Alt

Днес 10.10.2017 г. се проведе първата заключителна среща по Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На конференцията бяха представени резултатите от внедряване на CAF в първата вълна от 16 администрации.

 

На конференцията присъстваха представители на внедряващите CAF  организации и на тези, които предстои да въвеждат модела в периода октомври 2017 – март 2018 г. Присъстваха също консултанти по CAF, представители на Националния CAF ресурсен център към ИПА, представители на ОПДУ, експерти от дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС, членове на екипа за организация и управление на проекта и др.

 

На срещата беше споделен опит както и от консултанти, така и от участници в групите за самооценкана администрациите, внедрили модела.

 

Подуправителят на НОИ г-жа Весела Караиванова изказа благодарност към екипа на ИПА и CAF ресурсния център за подкрепата при внедряването и към екипите от НОИ, участвали в процеса на самооценка. Тя изрази своята убеденост в ползата от прилагането на CAFвъв всяка организация.

 

Областният управител на Ловеч г-н Терзийски, сподели своето впечатление от процеса на внедряване на модела и високата си оценка за постигнатите резултати от екипа на областната администрация.

 

Презентации

Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите - Анета Тушева

Национален CAF ресурсен център и опитът на Естония - Галина Мутафчийска

Опитът на НОИ - Ангел Петров

Опиитът на областна администрация Ловеч - Ваня Събчева

Внедряване на CAF в общинска администрация Благоевград - Николай Бочуков

Опитът на Столично РЗИ - Десислава Славчева