04 Октомври 2017
CAF дава възможност на практика хора от всички нива на организацията да участват в управлението. Той е лесен за прилагане и ефективен.“
 
На 28 септември 2017 г. в Талин, Естония, се проведе поредната среща на CAF кореспондентите.
 
Една от основните теми на срещата беше програмата на предстоящата среща на CAF потребителите, която ще се проведе на 12 април 2018 г. в София.
 
Събитието е включено в Календара на Българското председателство и се очаква в него да вземат участие представители от публичния сектор от различни европейски държави.
С голям интерес бе посрещнато представянето на главния секретар на Министерство на финансите в Естония г-н Veiko Tali, който сподели виждането за бъдещото широко приложение на модела CAF в Естония. Министерството на финансите прилага CAF от 2002 г., като прави самооценка на всеки 2-3 години. „CAF мери температурата на организацията. Той е лесен и ефективен. Моделът дава възможност на практика хора от всички нива в организацията да участват в управлението“. Неговото послание беше „Ако сте малка страна трябва да сте гъвкави и умни, за да оцелеете“.