03 Май 2017

От 26 до 28 април в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе международна конференция на тема „Транснационален обмен на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове“. Поводът на събитието е 20-та годишнина от създаването на катедра „Публична администрация“. 

 

В последния ден на конференцията Институтът по публична администрация (ИПА) организира кръгла маса на тема „Международен трансфер на модели и политики от гледна точка на държавната администрация“. Лектори бяха Флориан Хаузер от Европейската комисия, Том Хайнс, завеждащ политическата секция на британското посолство в София, д-р Спиридон Цукалас, специален съветник на Генералния секретар по административната реформа (Гърция), Николай Николов, лектор на ИПА и Галя Мутафчийска, главен експерт в ИПА и ръководител на CAF ресурснияцентърв Института.

 

Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов. След него, думата взе г-н Хаузер, който презентира начините, по които Европейската комисия подкрепя доброто управление и администрацията, както и възмжностите за международен обмен на знания и учене (Quality Public Administration Toolbox и Transnational Cooperation).

 

Том Хайнс представи сътрудничеството между Великобритания и България за подобряване на бизнес средата у нас, чрез предоставянето на добри практики от страна на Великобритания, съдействие за подобряване на регулаторната рамка и въвеждането на оценка на въздействието за повишаване качеството на законодателството. Г-н Хайнс също така поздрави ИПА за въвеждане на курс и следдипломна квалификация по Оценка на въздействието.

 

Д-р Цукалас сподели опита на Националния регистър на висшите административни служители на Гърция, а Николай Николов представи добри практики от опита на ИПА. За финал Галя Мутафчийска представи инструмента за самооценка CAF и проекта за внедряването му в 48 администрации в страната.

 

Кръглата маса завърши с оживена дискусия относно споделените добри практики.

 

Тук може да свалите презентациите от събитието: