18 Септември 2017
Alt

 

 

Стартира втора вълна от проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В периода октомври 2017 - април 2018 г. моделът ще бъде въведен в нови 16 администрации. За тази цел ще бъдат обучени над  100 държавни служители, а други 20 ще преминат специализирано обучение за CAF консултанти.
Списък с всички 48 администрациив които се внедрява CAF по проекта.
Повече информация за проекта може да намерите тук.
 
Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.