04 Май 2017

Институтът по публична администрация публикува преведена версия на изследването на Европейския институт по публична администрация, проведено през 2016 г. “CAF Improvement identification, prioritisation and implementation” – “Идентифициране, приоритизиране и извършване на подобрения чрез модела CAF”. В него са подбрани 14, от общо 20 практики от прилагането на CAF, които разкриват състоянието на администрациите преди прилагането на CAF, мерките за подобрение, предприети в резултат на самооценката по CAF и ползите и ефектите след внедряването им.

Пълната версия на английски може да намерите тук.