Изследване на ЕИПА от 2016 г. за резултати от прилагането на CAF

04 Май 2017

Институтът по публична администрация публикува преведена версия на изследването на Европейския институт по публична администрация, проведено през 2016 г. “CAF Improvement identification, prioritisation and implementation” – “Идентифициране, приоритизиране и извършване на подобрения чрез модела CAF”. В него са подбрани 14, от общо 20 практики от прилагането на CAF, които разкриват състоянието на администрациите преди прилагането на CAF, мерките за подобрение, предприети в резултат на самооценката по CAF и ползите и ефектите след внедряването им.

Пълната версия на английски може да намерите тук.