01 Декември 2021

На 26 ноември.2021 г. в гр.Банско, България, се проведе Втората годишна среща на потребителите на CAF в България като форум на българската CAF общност. В събитието участваха общо 70 души – представители на български организации на централно, областно и местно ниво, прилагащи модел CAF в България, лектори и консултанти по модела – асоциирани членове на ресурсния център по CAF и служители на ИПА.

 

Срещата бе открита официално от Павел Иванов, изпълнителен директор на Института. Грация Вара-Ариба, новият директор на Европейския CAF ресурсен център, представи визията за бъдещето на модела и ролята на Европейския център в международната координация и подкрепа на работата по CAF. В сутрешната сесия участниците в събитието се запознаха с най-новите международни изследвания в областта - Маргарита Мартинс от португалския CAF ресурсен център представи изследването  „Предизвикателствата пред CAF за популяризиране на капацитета на публичния сектор”, извършено от португалския екип в рамките на тяхното председателство на Съвета на ЕС, а Барбара Зупанц от словенското министерство на публичната администрация – проучването „Въздействието от използването на модел CAF върху управлението на човешките ресурси в организациите”, направено в рамките на настоящото председателство. В следобедната сесия бяха споделени научени уроци и препоръки за успешното прилагане на модела в български организации и тяхната подготовка за външна оценка. В края на срещата се проведоха обсъждания за полезния ефект от прилагането на CAF в България.

 

Презентации и документи от срещата:
 


Събитието се проведе в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.