На 06 февруари 2020 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) на ул. "Аксаков" 1 се състоя официалното връчване на атестации от Посолството на Република Франция в България и удостоверения от Института за успешното завършване на втора група от курс на тема: „Усвояване на административен френски език. Обновяване на интерактивна практика“.

прочети повече

И през 2020 г. българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация). Посолството на Франция в България подкрепя финансово участието в семинарите.

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 9 – 19 юни 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече

В периода 15 – 25 октомври 2019 г. се проведе поредната сесия по Програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). От България в обучението участие взеха Стефан Шавулев, Министерство на вътрешните работи и Стефан Нинов, Министерство на външните работи, които получиха възможността да посетят институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

В края на януари 2020 г. ИПА ще обяви нова процедура за кандидатстване по Програмата за периода 9 – 16 юни 2020 г.

 

прочети повече

Последният курс на Френското висше училище по администрация (ENA) за 2019 г., за който български държавни служители могат да кандидатстват е на тема: „Местни власти, модерни градове и отворено управление“ (Local Authorities, smart cities and open government).

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 3 – 13 март 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече

На 18.10.2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) бе дадено началото на обучение за служители от държавната администрация на тема „Усвояване на административен френски език. Обновяване и интерактивна практика“. Обучението ще продължи до февруари 2020 г. и се основава на комбинация от онлайн обучение според индивидуалните възможности на всеки участник и присъствени дни в група.

прочети повече

Институтът по публична администрация и Японското посолство удължават срока за кандидатстване в магистърската програма за млади лидери "Young Leadership Programme",  организирана от университета GRIPS в град Токио, Япония

Новият срок за подаване на документи в ИПА на хартиен носител и електронно по имейл е 20.10.2019 г. (неделя).

Повече информация може да намерите тук.

прочети повече

Индийското правителство предоставя възможност за кандидатстване за курсове по линия на Програмата му за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC)  за финансовата 2019 – 2020 , предоставени от Посолството на Индия в България.

За повече информация и пълен списък на предлаганите курсове вижте тук.

 

прочети повече

ИПА напомня за възможността български държавни служители да кандидатстват за участие в международни специализирани обучения на ENA във Франция, както следва:

 

Курс

Език на обучение

 

Период на провеждане

 

прочети повече