Участие на български експерти в програма „Еразъм за публичната администрация“

16 Август 2022

В периода 28 юни – 8 юли се проведе първата сесия за 2022 година на  програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). Програмата се проведе присъствено за първи път от март 2020 година насам и от България участие взеха двама души.

Представяме ви впечатленията на Габриела Николова, старши експерт отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика:

Програмата „Еразъм за публичната администрация“ със сигурност е от онези събития в професионалния и личния живот, които остават траен спомен. Още повече, че лятната сесия 28 юни – 8 юли 2022г., в която взех участие се отличава със своите контрастни преживявания. Представители на държавни администрации от 17 страни-членки на ЕС бяхме посрещнати в Европейското училище по администрация (EUSA) в гр. Брюксел,  където се проведе и по-голямата част от Програмата. Имахме възможност да се срещнем с експерти от европейските институции, както и преподаватели от EUSA, с които да дискутираме актуални моменти от политиките на ЕС и да обсъдим теми, касаещи работата ни в областта на европейските въпроси. Методите на преподаване бяха разнообразни и включваха презентации, ролеви игри, видео материали, дискусии, тестове и посещения на място в институции на  ЕС. Подборът на участници и лектори беше направен изключително професионално и на високо ниво.

Първите няколко дни от Програмата стартираха с лекции и презентации, свързани с историята на европейската интеграция, запознаване с институциите и функциите на ЕС, задълбочено бе представен целия процес по взимане на решения, принципите и процедурите на законотворчеството в ЕС и др. За мен, най-атрактивната и интерактивна част от Програмата бе симулация на работата на работна група на Съвета. В нея успяхме да пресъздадем, в рамките на поставени инструкции, реална обстановка на преговори и лобиране, калкулиране на квалифицирано мнозинство, сближаване и изразяване на позиции на отделните актьори в процеса. Симулацията завърши с обратна връзка на модератора и практически съвети по отношение на изграждане и представяне на речите ни. Друга интересна част, бе срещата ни с представители на Генерална дирекция „Устни преводи“ към ЕК, в която имахме възможност да се „вмъкнем в обувките“ на преводачи. Посещенията на институции като Съда на ЕС и Европейската сметна палата в гр. Люксембург, както и Европейския парламент в гр. Страсбург бяха впечатляващи и най-вече с факта, че успяхме да обменим опит с практици, на които да зададем конкретни въпроси, свързани с работните ни ангажименти по места.

Програмата следваше да приключи с два дни индивидуална работа с помощта на наставник (job shadowing) в избрана от нас институция. Това за мен бе Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ (GD EMPL) на ЕК, където бе заявено и моето първо желание за участие и където бих могла да получа експертиза близка до ежедневните ми работни задължения в Министерството на труда и социалната политика, свързани с извършване на дейности по верификация на проекти, съфинансирани от ЕСИФ. Колегите от GD EMPL, бяха подготвили една изключително съдържателна и богата програма за времето на престоя ми. За съжаление тази част от Програмата беше непосредствено отменена, като мярка предприета от организаторите, поради възникнала ситуация със заболели от Covid – 19. Това обстоятелство ни показа, че дори за краткото време, в което се опознахме, успяхме да бъдем толерантни и единни, въпреки различните мнения и решения на участниците в конкретния момент. В този смисъл, Европа на единство в многообразието напълно изпълни своето послание с Програмата.

Програмата е особено подходяща за  държавни служители, чиито професионални задължения са в областта на европейските въпроси, тъй като имат възможност да надградят знанията си относно работата на институциите на ЕС и тяхната роля в процеса на взимане на решения, да получат ценни съвети как да усъвършенстват уменията си да говорят пред публика в условията на многоезичен превод, да видят в реална среда работата на Европейския парламент и да бъдат част от работна група на Съвета на ЕС. Това несъмнено би подобрило професионалната им подготовка, експертиза и увереност.  Още повече, ще имат шанс да обменят директен опит с лектори и практици и да общуват в мултикултурна среда, което би разширило професионалния и личния им хоризонт. Не на последно място, „Еразъм за публичната администрация“ предлага на участниците да осъществят контакти и да създадат приятелства с колеги от различни институции, което е една от основните цели на Програмата – да насърчи сътрудничеството между държавите членки и администрацията на ЕС за по-добра координация.