18 Октомври 2021

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

Целева група са служители до 40 годишна възраст,  с изявен лидерски потенциал и най-малко 3 години професионален опит в държавната администрация (за предпочитане 5 години или повече). Желаещите да участват в програмата следва да подадат пълен комплект документи на хартия в ИПА до 03 декември 2021 г. Това може да стане лично или по пощата на адрес: гр. София – 1000, ул. „Аксаков“ 1, за Айлин Ниязиева - мениджър обучение и международна дейност.

Молим да изпратите документите и в електронен формат на a.nyazieva@ipa.government.bg

Пълната информация за програмата е публикувана на интернет-страницата на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT) в Япония: http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/sdetail02/1374094.htm

Информацията за програмата може да откриете тук:  http://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/leader/

За срокове и необходими документи, моля да погледнете Процедура за кандидатстване за учебната 2022/2023 година

Лицe за контакт: Айлин Ниязиева, старши експерт в ИПА, тел.: 02/ 940 25 61, мобилен: 0884911546 или на имейл: a.nyazieva@ipa.government.bg