Катедра „Публична администрация“ на СУ "Св. Климент Охридски" обявява прием за магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“. Програмата се реализира с подкрепата на Института по публична администрация.

прочети повече

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

прочети повече

Националният институт за политически науки в Япония (GRIPS) ообявява прием за магистърски и докторантски програми, започващи през есента на 2020 г. Обучението е предназначено за държавни служители, които работят в национална, регионална или международна институция, и за изследователи в областта на политическите науки.

GRIPS предоставя стипендии на изявени кандидати. За програмите започващи през есента на 2020 г. може да се кандидатства on-line в следните срокове:

прочети повече

Университетът към ООН предоставя възможност на държавни служители за участие в стипендиантска програма, свързана с електронното управление. Програмата е насочена към изследвания и разработване на политики в областта на е-управлението и съдейства за развитие на компетентни държавни служители, които имат отношение към модернизирането и иновацията на ИТ-сферата в публичния сектор. Програмата има 2 сесии на кандидатстване всяка година.

прочети повече

Философският факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" обявява прием за Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“. Програмата създава знания и умения за работа в публичния сектор; в европейските, държавните и общинските институции; в неправителствените организации; в дружествата, които предоставят публични услуги. Предназначена е за всички, които, независимо от конкретната си професия участват или искат да участват във формулирането и постигането на публичните цели.

прочети повече

Във връзка с приетия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и прилагането на свързаните с него изисквания по превенция, разкриване и противодействие на изпирането на пари, Институтът по публична администрация разработи електронен модул за самообучение „Мерки срещу изпирането на пари“.

 

прочети повече

Посолството на Индия в София предлага курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) за финансовата 2019 – 2020 г. Повече информация относно курсовете може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.itecgoi.in. Приложен е списък, съдържащ първия набор от курсове, предлагани по ITEC през 2019-2020 г.

прочети повече

На 29 май 2019 г. в Института по публична администрация се проведе семинар на тема "Икономическо управление в ЕС" с гост-лектор г-н Марко Лоприори от Европейския институт по публична администрация.

прочети повече