01 Юни 2020

От 1 юни 2020 г. задължителното обучение за служебно развитие "Въведение в държавната служба" преминава изцяло в електронна форма на 2 етапа.

Първият етап, както и досега, включва 4 електронни модула за самообучение, по 4 уч. часа всеки, с период за преминаването им от 3 седмици.

Вторият етап вече ще се провежда изцяло в електронна форма. Този етап включва 3 електронни модула. Първите два са с лектор и включват участие във виртуални класни стаи, като продължителността на обучението е по 4 уч. часа за всеки модул. Третият модул е за самообучение и с продължителност 8 уч. часа. Периодът, в който участниците трябва да преминат модулите от втория етап на курса е една седмица.

Промяната се прави с цел осигуряване на повече гъвкавост и удобство на участниците в обучението, както и намаляване на разходите на администрациите за командироване на участници от страната.