Възможности за обучения на български държавни служители в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) през 2021 г.

17 Февруари 2021

През 2021 г.  българските държавни служители имат отново възможност да кандидатстват за обучения в ЕNA, Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация) въз основа на сътрудничеството на ИПА с Френския институт и Френското посолство в България.

Обученията са насочени към държавни служители с висше образование, които имат минимум 3 години професионален опит в държавната администрация; препоръчани са от ръководството на институцията, в която работят,  и са с достатъчно добро ниво на владеене на френски или английски език в зависимост от посочения език на провеждане на обучението.

През 2021 г. българските държавни служители могат да кандидатстват за участие в следните курсове на Френското висше училище по администрация,  ENA:

 

Курс

Език

Период

Краен срок за кандидатстване

Линк за регистрация

Protection de l’environnement : approche réglementaire de l’Union européenne

Опазване на околната среда: регулаторен подход на ЕС

Френски

От 18 до 21 май

Дистанционна форма на обучение

28 април 2021

Линк за записване

Organisation du travail parlementaire

Организиране на парламентарната работа

Френски

От 7 до 11 юни Дистанционно обучение

От 6 до 10 септември

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

25 май 2021

Линк за записване

Преговори с ЕС и в рамките на ЕС

Negotiating within and with the European Union

Английски

От 21 до 25 юни Дистанционна форма на обучение

1 юни 2021

Линк за записване

Préparation et exécution du budget de l’Etat

Изготвяне и изпълнение на държавния бюджет

Френски

От 5 до 9 юли

дистанционна форма на обучение

18 юни 2021

Линк за записване

Public administration reforms

Реформи в публичната администрация

Английски

От 5 до 9 юли

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

21 юни 2021

Линк за записване

Les politiques publiques : de la conception à l’évaluation

Публични политики: от концепцията до оценката

Френски

От 20 до 24 септември Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

6 септември 2021

Линк за записване

Trajectoire d’une norme européenne : de sa genèse au contentieux

Пътят на една европейска норма:  от нейния генезис до съдебен спор

Френски

От 27 септември до 1 октомври

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

6 септември 2021

Линк за записване

Ethics, integrity and corruption prevention

Етика, почтеност и превенция на корупцията

Английски

От 27 септември до 8 октомври

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

13 септември 2021

Линк за записване

Gouvernance des crises, crises des gouvernances

Управление на кризи, кризи на управлението

Френски

От 4 до 7 октомври

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

6 септември 2021

Линк за записване

Human resources management in the public sector

Управление на човешки ресурси в публичния сектор

Английски

От 18 до 22 октомври

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

4 октомври 2021

Линк за записване

L’Union européenne et ses partenaires économiques

ЕС и неговите икономически партньори

Френски

От 3 до 5 ноември

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

6 октомври 2021

Линк за записване

Nouvelle gouvernance des territoires

Ново управление на териториите

Френски

От 2 до 12 ноември Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

19 октомври 2021

Линк за записване

Crisis management

Управление на кризи

Английски

От 29 ноември до 3 декември

Присъствена форма на обучение (ако е възможно)

3 ноември 2021

Линк за записване

 

Участието в посочените обучения се финансира от Френското посолство като процедурата за подбор на българските кандидати се провежда във Френския институт в София.

Подробна информация за отворените за кандидатстване обучения (цели, съдържание, целева група и практическа информация)  се съдържа в Каталога за 2021 CISAP.

 

Лице за контакт за подробна информация за начина на кандидатстване и подбор:

Г-н Никола Мобек / Mr Nicolas Maubec

Служба за институционално и техническо сътрудничество

Посолство на Франция в България

nicolas.maubec@institutfrancais.bg

Tel: 02/937 79 28