22 Декември 2020

Каталогът на ИПА за 2021 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Освен курсовете за служебно развитие, новият каталог на ИПА включва 88 курса за професионално развитие и предлага:

  • по-висок дял на курсовете в електронна форма, включително в смесена (присъствена и електронна);
  • повече гъвкавост в провеждането на обученията, вкл. хибридни;
  • персонализиране на обучението чрез по-широко прилагане на дигитални форми на учене и разнообразни учебни ресурси;
  • улесняване на достъпа до обученията в ИПА, като за всички е-модули за самообучение служителите в администрацията ще могат да подават индивидуални заявки без такса за участие.

Целия каталог може да видите тук.