Стартира кампания за набиране на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“

21 Януари 2021

Институтът по публична администрация стартира кампания за набиране на участници в програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA). Поради създалата се обстановка с разпространението на COVID-19, е взето решение първата сесия на програмата да се проведе онлайн. Тя ще е с продължителност 10-15 дни и ще е в периода март – юни 2021 година.

Поради по-голямата гъвкавост при онлайн мероприятие, имаме възможност да включим повече участници от България, насърчаваме всички желаещи да кандидатстват. Крайният срок за изпращане на кандидатурите в ИПА е 3 февруари 2021 г.

Изискванията към кандидатите са следните:

  • Да са държавни служители;
  • Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • Да работят с досиета на ЕС;
  • Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи, като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

Служителите следва да бъдат писмено номинирани от своята институция и да приложат на английски език актуална автобиография и кратко мотивационно писмо за участие в програмата.

Кандидатури се приемат до 03.02.2021г. по електронен път на имейл: a.nyazieva at ipa.government.bg 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Айлин Ниязиева, старши експерт в ИПА, тел.: 02/ 940 25 61; моб.тел: 0884911546

 

Предварителна програма: ТУК.