Alt
Alt

на Европейското училище по администрация (EUSA) представлява краткосрочен практически стаж за държавни служители в рамките на 10 дни. Стажът включва лекции, посещения на място в структури на европейските институции и наставничество (job shadowing). Целта на програмата е да насърчи сътрудничеството между държавите членки и администрацията на ЕС. В програмата могат да участват представители на всички държави-членки, които имат професионален опит в областта на европейските въпроси до 5 години и притежават статут на държавни служители. 

 

По време на своят стаж участниците имат възможност да се запознаят с дейността на всички институции на ЕС и да участат в лекции, посветени на процесите на вземане на решение в ЕС, история на ЕС и институциите, хоризонтални политики като по-доброто регулиране и намаляване на административната тежест. В лекциите участват преподаватели от Европейския институт по публична администрация и различни служби на ЕК. Програмата се отличава с период на настваничество (job shadowing) за всеки стажант. По време на наставничеството, участниците са разпределени в дирекция или отдел на Европейската комисия или Съвет на ЕС. Участниците имат възможност да работят със специално определен наставник, който ги въвежда в работата на отдела и ги запознава с екипа. Целта е да се изградят връзки между националните администрации и администрацията на ЕК, за по-добра координация в работата. Наставниците изпълняват близки служебни функции до тези на участниците.  

 

Институтът по публична администрация е национален координатор на Програмата и работи в сътрудничество с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и Европейското училище по администрация. Броят на представителите на България в програмата е опредлен на квотен принцип до 4 места, които се разпределят в три сесии. Процедурите за подбор на кандидати се извършват три пъти годишно от Института по публична администрация. 

За да прегледате актуални процедури за подбор и влезте в Процедури за кандидатстване

Предишни издания на Еразъм за публичната администрация 

За контакти: