„Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация в Брюксел от 5 до 15 март 2019

04 Април 2019

В периода 5-15 март 2019 г. се проведе поредната сесия на програма „Еразъм за публична администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). Това е практически стаж за държавни служители в рамките на 12 дни, който включва лекции, посещения на място и наставничество (job shadowing) в структури на европейските институции. За тази сесия от България имаше един участник, получил възможността да  посети институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. ИПА координира дейностите за предварителен подбор на участници в обученията на EUSA.

В края на април или началото на май месец ще бъде открита процедурата по кандидатстване за предстоящата сесия, която ще се проведе през октомври 2019 г. Допълнителна информация ще бъде поместена на сайта на ИПА.

Представяме впечатленията на участника от България : Веселина Георгиева – главен експерт в дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта.

След проведена от Института по Публична Администрация процедура за оценка на кандидати в програмата „Еразъм за публична администрация“ и финална селекция от страна на Европейско училище по администрация (EUSA) в Брюксел, бях одобрена за участие в пролетната сесия, която се проведе в периода 5-15 март 2019 г. Програмата  включваше както лекции и теоретична част, така и посещения в институции на ЕС и двудневно посещение по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция на ЕС. 

Целта на програмата е да насърчава сътрудничеството между държавите-членки и администрацията на ЕС. Но тя успява и да събере експерти от всякакви европейски националисти с различна професионална насоченост и да ги направи екип. Така участниците изграждат връзки между националните си администрации, администрацията на ЕС за по-добра координация в работата помежду си.

През първата седмица от обучението Европейското училище по администрация (EUSA)  организира лекции, презентации и семинари, с които ни запозна с историята на ЕС, процесът на вземане на решения  и отговорностите на всяка една от европейските институции. Представители на Съвета на ЕС представиха своята работа и всички компетенции на институцията по време на Председателство на Съвета на ЕС. Запознаха ни с комуникационната им стратегия и как се справят с предизвикателствата пред фалшивите новини и достъпа до информация. Всички участници проведоха симулация на работна група, като представяха държава членка, различна от своята. Така ни запознаха с тънкостите на преговорния процес и отговорностите на всички страни в процеса на вземане на решения. Лекционната част от обучението приключи в една от сградите на Комисията, където представители на преводаческия екип ни представиха различни ораторски умения и какво да се избягва по време на официални изявления и речи. В края на седмицата имаше посещение в Люксембург на Европейският одиторски съд и  Съда на Европейския Съюз, както и на Европейския парламент в Страсбург, където ни посрещна представител на кабинета на Антонио Таяни и ни разказа за тънкостите в предизборната кампания на парламента. След посещение на пленарно заседание, делегацията се запозна с дейността на Европейския омбудсман.

Последните три дни от програмата „Еразъм за публична администрация“ за мен преминаха в Европейската Комисия (DG EAC) – Дирекцията, отговорна за младежките политики, образованието, културата и спорта.

Програмата в ЕК започна с топло посрещане от ръководството на отдел „Младеж“, срещи с екипа, отговорен за програмите Еразъм и Европейски корпус за солидарност, както и новата пилотна програма „Открий ЕС“ (Discover EU). По време на посещението се срещнах и с експерти, които подпомагат интеграционния процес на страните от Западните Балкани. Имах удоволствието да поговоря с г-жа Антоанета Ангелова - Кръстева, директор в звеното по иновации, международно сътрудничество и спорт, която разкри част от тънкостите на своята работа. Запознах се и с експерти от отдел „Сътрудничество в областта на спортната политика“, с които обменихме добри практики в сферата на спорта на национално и европейско ниво.

 

Програмата не само изпълнява поставените цели, но напълно надхвърля очакваните резултати за участниците. Дава знания, умения, но най-вече предлага запознанства, които остават във времето и ти помагат в личностното и професионално развитие. В хода на програмата имаш възможността да работиш в екип и да оцениш силните и слабите си страни, но най – вече да разбереш смисъла на ценностите, които ЕС изповядва: приобщаване, толерантност, справедливост, солидарност и недискриминация.