Български експерти участваха в програма „Еразъм за публичната администрация“

14 Юни 2016

В периода 1-12 юни представители на МТСП и МОСВ участваха в поредното издание на програма „Еразъм за публичната администрация” и посетиха институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) представлява практически стаж за държавни служители в рамките на 12 дни, който включва лекции, посещения на място и наставничество (job shadowing) в структури на европейските институции. ИПА координира дейностите за предварителен подбор на участници в обученията на EUSA.

 

В това издание на програмата участваха Ася Илиева, главен експерт в дирекция „Социално включване” на Министерството на труда и социалната политика и Даниел Янков, старши експерт в дирекция „Координация на въпросите от ЕС“ в Министерството на околната среда и водите. 

 

Представяме впечатленията на Ася Илиева от МТСП:

 

На първо място, бих искала да отбележа, че Програмата имаше силно българско начало в лицето набългарския еврокомисар и заместник-председател на Европейската комисия по бюджета и човешките ресурси, г-жа Кристалина Георгиева, която приветства участниците и представи своя ресор и професионални ангажименти.

Едно от най-значителните предимства на програмата е възможността за реален досег с един концентриран макет на Европа, какъвто представляват европейските институции в такива мултикултурни и многолики градове като Брюксел, Люксембург и Страсбург. Благодарение на този досег, ние европейците можем да научим много едни за други – за разликите и приликите помежду си, за стереотипите в начина на мислене.

Безспорно предимство е възможността за придобиване на теоретични знания и практични умения в една мултикултурна и многоезикова среда за процеса взимане на решения, за работата на институциите на ЕС и тяхното взаимодействие с администрациите на страните. Подобна възможност ми бе предоставена с участието ми всимулация на заседание на работна група към Съвета, която без съмнение определям като изключително интересно и практическо упражнение.

 

По отношение на едно друго много важно предимство на Програмата ми се струва особено подходящо да цитирам девиза на ЕС – „Единни в многообразието”.По време на престоя ми се запознах с много позитивни млади хора от различни страни на Европа, с които нито културните различия, нито езиковите бариери ми попречиха да установя контакти, дори приятелства. Общуването в интернационална среда на различни езици е изключително преживяване само по себе си, което ти помага да разбереш по-добре политическите, икономическите и културните специфики на държавите. От друга страна, погледнато в национален аспект, тази междукултурна комуникация предоставя възможност да се съпоставиш с останалите и да прецениш обективно нивото си.

Относно практическия стаж на първо място ми хрумва израза в английския език „areal-lifeexperience”. Моят избор за място на провеждане на практическия стаж беше Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, отдел „Стратегия за социални инвестиции”. По време на стааж имах изключително динамична програма, напълно съответстваща на професионалния ми профил. Имах възможността да разговарям с експерти, ангажирани с въпросите на социалната иновация, активното включване, съвместяването на професионалния и семейния живот, схемите за минимални доходи, въпроси, свързани с миграцията и бежанците и други въпроси и теми с висока значимост в дневния ред, както на национално, така и на европейско ниво. Срещите, в които участвах, бяха с практическа добавена стойност за моите професионални ангажименти, особено по отношение на участието ми в Комитета по социална закрила и представянето на националните позиции на европейско ниво, както и за бъдещата ми работа като член на екипа за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

 

Смятам, че мнозина са склонни да подценяват Брюксел като дестинация, свързвайки го преди всичко с евроинституциите, както и непрекъснатото му присъствие в новините. Независимо, че сърцето на Европа е моята обичайна професионална дестинация, всеки път, когато съм там, преживявам отново и отново живостта и магнетизма на този град. Брюксел не спира да ме впечатлява с автентичната си атмосфера и облик, изразяващи се във внушителните исторически сгради, галериите, живописните средновековни улицисвоеобразните кафенета и магазини. Щом става въпрос за Брюксел, няма как да пропусна да отбележа, че друго нещо, което ме привлича в този град, е гледката на преливащите фонтани и най-различни форми от добре известния белгийския шоколад, които те карат да разбираш че си попаднал на място, където шоколадът е истинска форма на изкуство.

 

Моето послание към всички държавни служители, решили да вземат участие в тази инициатива на Европейското училище по администрация, е че Програма „Еразъм за публичната администрация” дава ценен практически опит, дава шанс да пътуваш и опознаваш нови култури, нрави и обичаи, събира хора и намира приятели. Това е една възможност, която не бива да бъде пропусната!

 

Мнението на Даниел Янков от МОСВ:

“Еразъм за държавната администрация” предлага чудесна възможност за допълване и обогатяване на знанията на служителите относно европейските институции и законодателния процес. Организаторите бяха подбрали лектори,  които се постараха не само да поднесат информацията увлекателно, но и да ни представят Съюза от различна гледна точка, формирана на база дългогодишен опит в институциите, което считам за много ценно.

 

При срещата ни със заместник-председателя на Европейската комисия, отговорен по бюджет и човешки ресурси -  г-жа Кристалина Георгиева - тя обърна внимание колко е важна тази програма за изграждане на връзките между държавите членки и за запазване интегритета на Съюза.

 

Прогрaмата за мен беше  изключително  полезна, тъй като по време на “job-shadowing-a” се срещнах и обмених опит с част служителите в Европейската комисия, които са пряко отговорни за разработването, прилагането и контрола на изпълнението от ДЧ на политиката по околна реда в Съюза, и в частност по управление на отпадъците - сектора в който са моите ежедневни задължения. Използвам случая да изкажа благодарност към наставника си - г-жа Розалина Петрова - социално-икономически анализатор в Главна дирекция “Околна среда”, тъй като тя спомогна стажа ми в Комисията да бъде полезен и приятен.

 

Повече информация за програмата може да откриете на тук.