Възможност за онлайн обучение по линия на Сингапурската програма за сътрудничество

04 Август 2022

Сингапурската програма за сътрудничество към МВнР на Сингапур предлага възможност за участие в онлайн обучителен курс на тема „Strategic Leadership аnd Public Governance”. Курсът ще се проведе в периода 26-30 септември 2022 г.

Обучението обхваща следните теми:

  • Подходът на Сингапур към управлението и трансформацията на публичните услуги;
  • Стратегии за икономическо развитие и процеси на бюджетиране;
  • Прозрачно управление и отчетност;
  • Стратегическото планиране в Сингапур - поглед към бъдещето и комплексността на процесите;
  • Управление на човешките ресурси и на промените в организацията, управление на прехода.

Завленията за кандидатстване се подават онлайн. Кандидатът следва да попълни онлайн формуляр, който впоследствие се утвърждава в портала на програмата от дирекция „Азия, Австралия и Океания“ на МВнР. Във връзка с това срокът за подаване на формуляра е 2 работни дни преди крайния срок за номиниране 26.08.2022 г.

Желаещите могат да разгледат насоките за подаване на заявлението, както и повече информация за програмата и начина на провеждане.