Държавни служители участваха в обучение свързано с Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ)

18 Март 2021

На 11 и 12 март се проведоха две онлайн обучения на тема „Тютюнопушенето – рисков фактор в условията на пандемия от Ковид-19 и защита на общественото здраве от вмешателството на тютюневата индустрия.“ Обученията бяха организирани от „Коалиция за живот без тютюнев дим“, Сдружение “България без дим” и Сдружение „Въздух за здраве“, с подкрепата на офиса на СЗО за България и със съдействието на Института по публична администрация.

Основната цел на обучението е запознаване с  изискванията на член 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО (ратифицирана от България през 2005 г.) и с опасността от влияние на тютюневата индустрия при взимане на решения, свързани с общественото здраве.

Семинарът се организира по проект  SETTING GROUND FOR IMPLEMENTATION OF FCTC ARTICLE 5.3 IN BULGARIA – "Полагане на основи за изпълнение на член 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация".