Структурни стажове по Програмата за националните експерти по професионално обучение

29 Август 2022

Европейската комисия отвори процедурата за участие в Програмата за националните експерти по професионално обучение през 2023 г. Тези „структурни стажове“ дават възможност на експерти от администрацията на държавите членки да добият краткосрочен опит за методите на работа институциите на ЕС. Кандидатите трябва да служители на постоянен договор в държавната администрация и не трябва да са имали друг професионален опит с институциите на ЕС. Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация. Срокът на стажовете е между 3 и 5 месеца.

Срокът за представяне на кандидатурите пред ЕК е 15 октомври 2022 г., а до Постоянното представителство в срок до 7 октомври 2022 г. Повече информация за условията на стажовете и необходимите документи можете да видите в информационния пакет за кандидатстване.