ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА "ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ" 2017

16 Май 2017

 

 

„Малките тайни на големите промени – как да лобираме успешно в публичната администрация“

 

Във  връзка с изпълнение на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация организира „Лятна академия за млади лидери от държавната администрация“.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на 30 млади държавни служители до 35 годишна възраст, които имат лидерски потенциал. Обучението включва комбинация от практически задачи и лекции, свързани с изграждане на умения за защитаване на важни политики и проекти, умения за лобиране, за представяне пред публика, протокол и етикет.

 

В рамките на 5 дни участниците ще преминат през интензивно обучение и ще усвоят основни лидерски умения. Обучителните модули се водят от държавни служители с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

 

Целта на инициативата е да предостави алтернативна възможност за обмен на опит, иновативни идеи и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

 

Обучението в програмата се провежда на български и английски език.

 

Лятната академия е фокусирана върху следните теми:

Комуникационни умения:

Лидерски умения:

·         Публичен имидж и етикет

·        Стратегическо управление

·         Умения за ефективна работа в екип

·         Лобиране

·         Бизнес презентация

·         Лидерски стилове

·         Публично говорене

·         Умения за водене на преговори

·         Умения за работа в мрежа

·         Анализ на заинтересованите страни.

Разходите за участие в академията, транспорт, настаняване и храна на участниците ще бъдат покрити от проекта.


Условия за участие:

  • Кандидатите следва да са държавни служители на възраст до 35 г. (включително) и да са преминали срока на изпитване;
  • Кандидатите трябва да изпратят свое есе/доклад на тема: „Как да задържим младите експерти с лидерски потенциал в държавната администрация“ или доклад по тема, свързана с модернизирането на държавната администрация. Изисквания към есето: Обем - до 5 страници (или 2500 думи), Шрифт: Times New Roman, 12.


Освен есето/доклада, кандидатите трябва да представят:

  • Актуална автобиография с включена подробна информация за доброволчески инициативи/стажове/ специализации/завършено образование;
  • Препоръка от прекия или контролиращия ръководител;
  • Документ за владеене на английски език – минимално ниво B-2.

Комплектът документи се изпраща до ИПА  на адрес: 1000 София, ул. „Аксаков“ № 1.


Краен срок за кандидатстване:

!!! НОВ СРОК - 23 ЮНИ 2017 г. !!!
 
Начин на подбор:
  • Експертен съвет към ИПА ще оцени получените есета, които ще бъдат включени в програмата на лятното училище;
  • Участниците могат да бъдат поканени на интервю в ИПА или по телефона;
  • Участниците могат да бъдат помолени да преминат изпит по английски език за доказване на необходимото ниво на владеене;


Период на провеждане:

Септември 2017 г.


Контакти и адрес за кореспонденция:

Станимир Минков – програмен координатор

+359 2 940 3761; 0882 026 609 stanimir.minkov@ipa.government.bg

http://www.ipa.government.bg

1000 София, ул. „Аксаков“ № 1


Обучителна програма:

Ден 1: Организирано пътуване до мястото на провеждане

Настаняване

Свободно време

Ден 2: ЛИДЕРСТВОТО

1. „Предизвикателството да бъдеш лидер в публичната администрация“

2. „Какво е да бъдеш лидер в условията на непрекъсната конкуренция“

Вечерна програма: Възможности за стажове и други програми за обучение /стаж в международни институции. Как да напиша добро мотивационно писмо и CV?


Ден 3: КАК ДА ВПЕЧАТЛЯВАМЕ С ПРИСЪСТВИЕ И ПОВЕДЕНИЕ?

3. „Изграждане на публичен имидж“

4. „Изграждане на успешна бизнес презентация“

5. „Комуникационни умения за общуване в институционална среда“

Вечерна програма: Как да подбираме подходящи дрехи, бижута и аромати, съобразени с вида събитие и повода. Модул с експерти стилисти от местни парфюмерии и фирми за костюми.


Ден 4: ВРЕМЕ ЗА ЛОБИРАНЕ

6. „Техники и стратегии за лобиране в ЕС“. Как Великобритания се превърна в ключов играч на сцената на ЕС?

7. „Изграждане на лоби стратегия”

Вечерна програма: Официална вечеря (лоби-събитие). Представяне на бизнес презентациите. Дрес код: Официален


Ден 5: КАКЪВ ЛИДЕРСКИ СТИЛ ПРИТЕЖАВАШ? „Лидерски стилове“

8. „Стилове в лидерството“

Раздаване на сертификати и family photo.

Отпътуване


Приложения:

Професионална препоръка