07 Юни 2016

Институтът по публична администрация организира Лятна академия за млади лидери от държавната администрация. Лятната академия е краткосрочно практическо обучение на 30 млади държавни служители от централната и териториалната администрация.

В рамките на 4 дни участниците ще преминат през интензивно обучение за лидери и ще усвоят основни умения, които са необходими за отстояването на позиции по обществено значими проекти и политики, етикет, говорене пред публика и лобиране. Обучителните модули се водят от държавни служители с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

Целта на инициативата е да предостави алтернативна възможност за обмен на опит, иновативни идеи и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

Обучението в програмата се провежда на български и английски език.

Лятната академия е фокусирана върху следните теми:

Комуникационни умения:

Лидерски умения:

·         Публичен имидж и етикет

·        Стратегическо управление

·         Умения за ефективна работа в екип

·         Лобиране

·         Бизнес презентация

·         Лидерски стилове

·         Публично говорене

·         Умения за водене на преговори

·         Умения за работа в мрежа

·         Анализ на заинтересованите страни.

Обучението е без такса за участие. 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

-           Кандидатите следва да са държавни служители на възраст до 35 г. (включително) и да са преминали срока на изпитване;

-           Кандидатите трябва да изпратят свое есе на тема: „Как да привлечем млади експерти с лидерски потенциал в държавната администрация“  или да изпратят доклад по тема, свързана с модернизирането на държавната администрация;

Изисквания към есе/доклад:

·         Обем: до 5 печатни стр. (или 2500 думи);

·         Шрифт: Times New Roman, 12;

Кандидатите трябва да представят:

-           Актуална автобиография с включена подробна информация за доброволчески инициативи/стажове/специализации/завършено образование;

-           Препоръка от прекия или контролиращия ръководител, съгласно приложен образец;

-           Документ за владеене на английски език – мин. ниво B-2

 

Комплектът документи (автобиография; препоръка; доклад/есе; документи, доказващи опит/степен на владеене на език) се изпраща до ИПА на адрес: 1000 София, ул. Сердика 8 .
 

Краен срок за кандидатстване:

       31 юли 2016 г. - !НОВ СРОК! 

Начин на подбор:

·         Експертен съвет към ИПА ще оцени получените доклади и есета, които ще бъдат включени в програмата на лятното училище.

·         Участниците ще бъдат поканени на интервю в ИПА или по телефона.

·         Участниците могат да бъдат помолени да преминат изпит по английски език за доказване на необходимото ниво на владеене.
 

Период на провеждане:

Предвижда се обучението да се проведе в периода 11 – 15 септември във  Варна или  Бургас

Приложения: 1. Формат на стандартна препоръка.

                           2. Детайлна програма – на английски език.

 

Контакти и адрес за кореспонденция:

Николай Бизев – програмен координатор

+359 2 940 25 61; n.bizev@ipa.government.bg;

http://www.ipa.government.bg.

1000 София, ул. Сердика 8

 

Обучителна програма:

ДЕН 1: ЛИДЕРСТВОТО

1.      „Предизвикателството да бъдеш лидер в публичната администрация“

  „Какво е да бъдеш лидер в условията на непрекъсната конкуренция“  модулът се провежда със съдействието на Майкрософт България.

Вечерна програма:Възможности за стажове и други програми за обучение /стаж в международни институции. Как да напиша добро мотивационно писмо и CV?

ДЕН 2: КАК ДА ВПЕЧАТЛЯВАМЕ С ПРИСЪСТВИЕ И ПОВЕДЕНИЕ?

3.       „Изграждане на публичен имидж“

4.      „Изграждане на успешна бизнес презентация“

5.      „Комуникационни умения за общуване в институционална среда“

Вечерна програма:Как да подбираме подходящи дрехи, бижута и аромати, съобразени с вида събитие и повода. Модул с експерти стилисти от местни парфюмерии и фирми за костюми.

ДЕН 3: ВРЕМЕ ЗА ЛОБИРАНЕ

6.      „Техники и стратегии за лобиране в ЕС“. Как Великобритания се превърна в ключов играч на сцената на ЕС?

7.      „Изграждане на лоби стратегия”

 

Вечерна програма:Официална вечеря (лоби-събитие). Представяне на бизнес презентациите. Дрес код: Официален

ДЕН 4: КАКЪВ ЛИДЕРСКИ СТИЛ ПРИТЕЖАВАШ? „Лидерски стилове“

 

8.      „Стилове в лидерството“

Раздаване на сертификати и family photo.

 

Файлове

Професионална прeпоръка

Детайлна програма на английски език