Е-библиотека

За да отговори на нуждите на достъпност и своевременна актуална информация ИПА създаде е-библиотека в полза на служителите в държавната администрация.

Проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.