Анализ на потребностите от обучение 2022 - 2024

Институтът по публична администрация прави Анализ на потребностите от обучние в публичната администрация в България на всеки три години. Анализът помага на Института при съставянето на ежегодните каталози с обучения за администрацията.

ДОКУМЕНТИ:

Методология за извършване на анализ на потребностите от обучение Анализ на потребностите от обучение 2022-2024 Анализ на потребностите от обучение 2019-2022 Анализ на потребностите от обучение 2015-2018
Alt