Пазарни консултации във връзка с определянето на прогнозната стойност за подгтоката на обществена поръчка за закупуване на пофесионално оборудване на зала със система за превод, цифрова дискусионна микрофонна система и изграждане кабинки за превод

На основание чл. 44 ал. 1, т.1 от ЗОП, ИПА публикува цялата информация, разменена във връзка с проучване и определяне на пазарната стойност при подготовка на проект и обществени поръчки за закупуване на професионално оборудване на зала със система за превод, цифрова дискусионна микрофонна система и изграждане кабинки за превод"

 

1. Искане за предоставяне на оферта от КОНГРЕС ГРУП ЕООД и КОНФЕРЕТНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД - БЪЛГАРИЯ

    Дата на публикуване: 07.07.2016

 

2. Оферта от КОНГРЕС ГРУП ЕООД и КОНФЕРЕТНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД - БЪЛГАРИЯ

    Дата на публикуване: 07.07.2016

 

3. Искане за предоставяне на оферта от КОНГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

    Дата на публикуване: 09.08.2016

 

4. Оферта от КОНГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

    Дата на публикуване: 16.08.2016

 

Дата на публикуване
16 Август 2016