Пазарни консултации във връзка с определянето на прогнозната стойност при проеждане на обществена поръчка за закупуване на обзавеждане

На основание чл. 44 ал. 1, т.1 от ЗОП, ИПА публикува цялата информация, разменена във връзка с проучване и определяне на пазарната стойност при подготовка на проект и обществени поръчки за закупуване на обзавеждане на зала

 

1. Искане за предоставяне на оферта от СС Мебелс ООД и СТИМЕКС ООД

    Дата на публикуване: 15.08.2016

 

2. Оферта от СС Мебелс ООД

    Дата на публикуване: 15.08.2016

 

3. Оферта от СТИМЕКС ООД

    Дата на публикуване: 17.08.2016

Дата на публикуване
17 Август 2016