Пазарни консултации във връзка с определянето на прогнозната стойност при подготовката на обществени поръчки за логистика и за изработка на канцеларски материали

На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува информация във връзка с пазарно проучване при подготовка за възлагане на обществена поръчка за логистика и обществена поръчка за изработка на канцеларски материали:

 

Логистика:

 

Хотел "Форум"
дата на получаване: 20.02.2019 г.

 

Хотел "Хисар"
дата на получаване: 03.03.2019 г.

 

Хотел "Олимп"
дата на получаване: 05.03.2019 г.

 

Хотел "Хилтън"
дата на получаване: 05.03.2019 г.

 

Хотел "Гранд хотел София"
дата на получаване: 07.03.2019 г.

 

Хотел "Арена ди Сердика"
дата на получаване: 18.03.2019 г.

 

"Project Lab"
дата на получаване: 20.03.2019 г.

 

Изработка на канцеларски материали:

 

"АВ дизайн груп" ДЗЗД
дата на получаване: 20.03.2019 г.

 

"Промо принт" ЕООД
дата на получаване: 20.03.2019 г.

Дата на публикуване
22 Февруари 2019