Пазарни консултации при подготовка за възлагане на обществена поръчка за логистика - кетъринг

 

На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува информация във връзка с пазарно проучване при подготовка за възлагане на обществена поръчка за логистика - кетъринг.

 

Проджект Лаб

Дата на получаване: 09.07.2020 г.

 

Холидей Ин

Дата на получаване: 09.07.2020 г.

 

 

Дата на публикуване
13 Юли 2020