Уточнение по обществена поръчка с предмет "Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет "Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификатиса участвали външни лица - фирма "РИН КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 203159020.

Дата на публикуване
30 Март 2017