Пазарни консултации при подготовка за възлагане на обществена поръчка за логистика – настаняване и кетъринг

 

На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува информация във връзка с пазарно проучване при подготовка за възлагане на обществена поръчка за логистика – настаняване и кетъринг:

 

Парк-хотел Москва

Дата на получаване: 24.10.2019 г.

 

Хотел Централ

Дата на получаване: 24.10.2019 г.

 

Хотел Астера

Дата на получаване: 25.10.2019 г.

 

Хотел Хилтън

Дата на получаване: 29.10.2019 г.

 

Хотел Медите

Дата на получаване: 30.10.2019 г.

 

Дата на публикуване
31 Октомври 2019