Пазарни консултации във връзка с определянето на прогнозната стойност при продготовката на обществена поръчка за закупуване на видео камери

На основание чл. 44 ал. 1, т.1 от ЗОП, ИПА публикува цялата информация, разменена във връзка с проучване и определяне на пазарната стойност при подготовка на проект и обществени поръчки за закупуване на видео камери:

 

1. Искане за предоставяне на оферта от Е-КОМЕРС ГРУП ЕООД

    Дата на публикуване: 01.08.2016

 

2. Оферта от Е-КОМЕРС ГРУП ЕООД

    Дата на публикуване: 02.08.2016

 

3. Искане за предоставяне на оферта от МАКСТЕЛ ООД

    Дата на публикуване: 08.08.2016

 

4. Оферта от МАКСТЕЛ ООД

    Дата на публикуване: 09.08.2016

 

5. Искане за предоставяне на оферта от ДИНАФОС ЕООД

    Дата на публикуване: 16.08.2016

 

6. Оферта от ДИНАФОС ЕООД

    Дата на публикуване: 16.08.2016

 

Дата на публикуване
16 Август 2016