Номер Предмет Номер в РОП Дата на стартиране на поръчката Статус
26 „Подпомагане дейността на ИПА в областта на информационните технологии“, Обособена позиция № 5 „Софтуерна поддръжка на информационната система на ИПА“ 04 Декември 2020 Възложена
25 „Подпомагане дейността на ИПА в областта на информационните технологии“, Обособена позиция № 4 „Подсигуряване на пространство за автоматично подсигуряване и съхранение на информацията (backup)“ 01 Юни 2020 Възложена
24 „Подпомагане дейността на ИПА в областта на информационните технологии“, Обособена позиция № 3 „Системна поддръжка на информационната система на ИПА“ 30 Април 2020 Възложена
23 „Подпомагане дейността на ИПА в областта на информационните технологии“, Обособена позиция № 2 „Поддръжка на интернет страницата на ИПА“ 13 Април 2020 Възложена
22 „Подпомагане прилагането на аудиовизуални технологии в дейността на ИПА“, Обособена позиция № 2 „Изработка на видеофилм за внедряването на CAF в България“ 30 Март 2020 Възложена
21 „Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията – логистика в чужбина“ 30 Октомври 2019 Възложена
20 Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доствка на материалите за целите на проекта 0 23 Август 2019 Възложена
19 Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията 15 Август 2019 Възложена
18 Доставка на преносими компютри за нуждите на ИПА 29 Юли 2019 Възложена
17 Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА 01 Октомври 2018 Възложена
16 „Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“ 31 Август 2018 Възложена
15 Актуализиране на Интернет страницата и информационната система на ИПА 22 Юни 2018 Възложена
14 Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА 08 Юни 2018 Прекратена
17 Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА 01 Октомври 2018 Възложена
16 „Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“ 31 Август 2018 Възложена
15 Актуализиране на Интернет страницата и информационната система на ИПА 22 Юни 2018 Възложена
14 Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА 08 Юни 2018 Прекратена
13 Изследвания за укрепване на администрацията 0 18 Май 2018 Възложена
12 Обществена поръчка "Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)" 24 Ноември 2017 Възложена
11 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 07 Септември 2017 Възложена
10 Обществена поръчка "„Закупуване на самолетни билети и осигуряване на хотелско настаняване в чужбина“ по проект на ИПА“ 0 31 Август 2017 Възложена
9 Обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Института по публична администрация" 18 Август 2017 Възложена
8 Обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Института по публична администрация" 18 Август 2017 Възложена
7 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 0 24 Юли 2017 Прекратена
6 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 10 Април 2017 Прекратена
5 Обществена поръчка с предмет "Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България“ 0 03 Април 2017 Възложена
4 Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ 0 14 Декември 2016 Възложена
3 “Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на учебни материали, програми, книги, сборници и изследвания за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите ” 0 31 Октомври 2016 Възложена
2 „Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите” 0 28 Октомври 2016 Възложена
1 Обществена поръчка с предмет „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на Република България“ 0 03 Август 2016 Възложена