Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доствка на материалите за целите на проекта

Предмет: Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доствка на материалите за целите на проекта
Пореден Номер: 20
Номер в РОП: 01601-2019-0003
Вид: Услуга
Статус: Възложена
Дата на обявяване на поръчката: петък, Август 23, 2019
Крайна дата за подаване на документи: четвъртък, Септември 12, 2019
Крайна дата за отваряне на оферти: петък, Септември 13, 2019
Документи:
Файл: PDF icon Решение
Дата: петък, Август 23, 2019
Дата: петък, Август 23, 2019
Дата: петък, Август 23, 2019
Дата: петък, Август 23, 2019
Дата: петък, Август 23, 2019
Дата: четвъртък, Октомври 3, 2019
Файл: PDF icon Решение
Дата: четвъртък, Октомври 3, 2019