Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА

Предмет: 
Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА
Пореден Номер: 
17
Статус: 
Възложена
Дата на обявяване на поръчката: 
понеделник, Октомври 1, 2018
Крайна дата за подаване на документи: 
понеделник, Октомври 22, 2018
Крайна дата за отваряне на оферти: 
вторник, Октомври 23, 2018
Документи: 
Дата: 
понеделник, Октомври 1, 2018
Дата: 
понеделник, Октомври 1, 2018
Дата: 
понеделник, Октомври 1, 2018
Дата: 
понеделник, Октомври 1, 2018
Дата: 
понеделник, Октомври 1, 2018
Дата: 
четвъртък, Октомври 18, 2018
Дата: 
понеделник, Ноември 12, 2018
Дата: 
понеделник, Ноември 12, 2018