„Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“

Предмет: „Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“
Пореден Номер: 16
Статус: Възложена
Дата на обявяване на поръчката: петък, Август 31, 2018
Крайна дата за подаване на документи: вторник, Септември 4, 2018
Крайна дата за отваряне на оферти: сряда, Септември 5, 2018
Документи:
Дата: петък, Август 31, 2018
Дата: събота, Септември 8, 2018