„Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“

Предмет: 
„Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“
Пореден Номер: 
16
Статус: 
Възложена
Дата на обявяване на поръчката: 
Friday, August 31, 2018
Крайна дата за подаване на документи: 
Tuesday, September 4, 2018
Крайна дата за отваряне на оферти: 
Wednesday, September 5, 2018
Документи: 
Дата: 
Friday, August 31, 2018
Дата: 
Saturday, September 8, 2018