„Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“

Предмет: „Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“
Пореден Номер: 16
Статус: Възложена
Дата на обявяване на поръчката: Friday, August 31, 2018
Крайна дата за подаване на документи: Tuesday, September 4, 2018
Крайна дата за отваряне на оферти: Wednesday, September 5, 2018
Документи:
Дата: Friday, August 31, 2018
Дата: Saturday, September 8, 2018