Обществена поръчка с предмет "Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България“

Предмет: 
Обществена поръчка с предмет "Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България“
Пореден Номер: 
5
Номер в РОП: 
01601-2017-0001
Вид: 
Услуга
Статус: 
Възложена
Дата на обявяване на поръчката: 
понеделник, Април 3, 2017
Крайна дата за подаване на документи: 
сряда, Май 10, 2017
Крайна дата за отваряне на оферти: 
четвъртък, Май 11, 2017
Документи: 
Дата: 
понеделник, Април 3, 2017
Дата: 
понеделник, Април 3, 2017
Дата: 
сряда, Април 5, 2017
Дата: 
понеделник, Август 7, 2017
Дата: 
понеделник, Август 7, 2017
Дата: 
понеделник, Август 7, 2017
Дата: 
понеделник, Август 7, 2017
Дата: 
понеделник, Август 7, 2017
Дата: 
понеделник, Август 7, 2017
Дата: 
петък, Октомври 6, 2017