Предмет: Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията
Пореден Номер: 19
Вид: Услуга
Статус: Възложена
Дата на обявяване на поръчката: четвъртък, Август 15, 2019
Крайна дата за подаване на документи: понеделник, Септември 16, 2019
Крайна дата за отваряне на оферти: вторник, Септември 17, 2019