Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията

Предмет: Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията
Пореден Номер: 19
Вид: Услуга
Статус: Възложена
Дата на обявяване на поръчката: Thursday, August 15, 2019
Крайна дата за подаване на документи: Monday, September 16, 2019
Крайна дата за отваряне на оферти: Tuesday, September 17, 2019