„Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”

Предмет: „Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”
Пореден Номер: 2
Номер в РОП: 01601-2016-0002
Вид: Услуга
Статус: Възложена
Дата на обявяване на поръчката: петък, Октомври 28, 2016
Крайна дата за подаване на документи: петък, Ноември 4, 2016
Крайна дата за отваряне на оферти: понеделник, Ноември 7, 2016
Документи:
Дата: петък, Октомври 28, 2016
Файл: Microsoft Office document icon Обява
Дата: петък, Октомври 28, 2016
Дата: петък, Октомври 28, 2016
Дата: петък, Октомври 28, 2016
Дата: петък, Октомври 28, 2016
Дата: понеделник, Ноември 14, 2016
Договор
Дата на Публикуване: петък, Декември 2, 2016
Номер на Договор: CAF-2-002-50_15.11.2016