„Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”

Предмет: 
„Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”
Пореден Номер: 
2
Номер в РОП: 
01601-2016-0002
Вид: 
Услуга
Статус: 
Възложена
Дата на обявяване на поръчката: 
петък, Октомври 28, 2016
Крайна дата за подаване на документи: 
петък, Ноември 4, 2016
Крайна дата за отваряне на оферти: 
понеделник, Ноември 7, 2016
Документи: 
Дата: 
петък, Октомври 28, 2016
Дата: 
петък, Октомври 28, 2016
Дата: 
петък, Октомври 28, 2016
Дата: 
петък, Октомври 28, 2016
Дата: 
петък, Октомври 28, 2016
Дата: 
понеделник, Ноември 14, 2016
Договор
Дата на Публикуване: 
петък, Декември 2, 2016
Номер на Договор: 
CAF-2-002-50_15.11.2016