Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

Предмет: 
Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“
Пореден Номер: 
4
Номер в РОП: 
01601-2016-0002
Вид: 
Услуга
Статус: 
Възложена
Дата на обявяване на поръчката: 
сряда, Декември 14, 2016
Крайна дата за подаване на документи: 
вторник, Декември 27, 2016
Крайна дата за отваряне на оферти: 
сряда, Януари 4, 2017
Документи: 
Дата: 
сряда, Декември 14, 2016
Дата: 
сряда, Декември 14, 2016
Дата: 
сряда, Декември 14, 2016
Дата: 
сряда, Декември 14, 2016
Дата: 
сряда, Януари 11, 2017
Дата: 
сряда, Януари 11, 2017
Дата: 
сряда, Януари 11, 2017
Дата: 
сряда, Януари 11, 2017
Дата: 
сряда, Януари 11, 2017
Дата: 
сряда, Януари 11, 2017
Дата: 
понеделник, Февруари 20, 2017
Договор
Дата на Публикуване: 
понеделник, Февруари 20, 2017
Номер на Договор: 
CAF-2.002-52/31.01.2017