Alt

В новия епизод на подкаст ви срещаме с г-н Ясен Танев – експерт по киберсигурност, с когото ще си поговорим за най-често срещаните киберзаплахи в публичния сектор, практически съвети как можем да ги избегнем, докато стоим на работното си място и извън него, каква е разликата между „киберсигурност“ и „киберустойчивост“, както и защо непрекъснатото усвояване на знания по темата е толкова важно.

Специално за Вас подбрахме няколко допълнителни източника по темата, които може да видите:

Alt

В 15-ия юбилеен епизод на подкаст рубриката „Цифрова администрация“ с  г-н Жоро Пенчев - софтуерен експерт в областта на данни, стратегическо планиране, информационни системи и политики по дигитализация - ще си поговорим за етичните аспекти при управлението на данни в публичната администрация,  ролята на GDPR, взаимовръзката на данните с развитието на Изкуствения интелект и машинното учене, както и други, интересни и полезни въпроси по темата, които ще чуете в настоящия епизод.

 

Alt

В  епизод 14 на нашата подкаст рубрика ще си поговорим с д-р Орлин Кузов - ръководител на лаборатория „Обучение“ към Института GATE, относно управлението на данни и употребата на изкуствен интелект (ИИ) в публичния сектор. Нашият екип специално се постара да отговори на тези актуални въпроси, касаещи Вас - държавните служители, разработвайки тази специална тема.

 

Alt

Във втората част на разговора ни с еколога - г-н Георги Стефанов продължаваме с темата за Зеления преход, акцентирайки върху съвети относно интеграцията му в публичния сектор, както и споделянето на добри практики в тази област.

Всички епизоди на подкаст рубриката ни можете да чуете тук.

Визуализация за подкаст статия. В горния ляв ъгъл е изписано Епизод 12, по средата има изображение на звукова вълна, в долния десен ъгъл е името на епизода на подкаста Зеленият преход и публичната администрация

В днешния епизод ще Ви запознаем с еколога Георги Стефанов, с когото ще говорим по темата за Зеления преход и ролята на публичната администрация в него. Как си взаимодействат неправителствените организации и публичния сектор, подготвени ли са държавните служители да се справят с предизвикателствата на Зеления преход, както и други актуални въпроси по темата.

Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с доц. Евгени Евгениев, който отговаря за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. Какво е представянето на България в сферата на иновациите и научните изследвания в Европа? Каква е ролята на държавата и кои са основните играчи в иновационната екосистема? Как България може да подобри своето представяне? Кои са секторите от икономиката и кои региони в страната може да се превърнат в иновационни двигатели за икономическия растеж?

 

Alt

В десети епизод на подкаста "Цифрова администрация" наш гост е доц д-р Антон Герунов, с който ще си поговорим за данните като основа за вземане на решения в администрацията.

Alt

В девети епизод на подкаста "Цифрова администрация" ще разговаряме с Анелия Горгорова, експерт в управлението на човешки ресурси, относно уменията на бъдещето и справянето със стреса по време на криза. 

Alt

2020 година определено се отличава от останалите години и наложилата се работа от дистанция оказва сериозно влияние върху сигурността ни в цифровата среда. В днешния епизод ни гостува Велизар Шаламанов, с когото ще си поговорим  за киберсигурността в администрацията, ИТ експертите и работата от дистанция.

Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с Мая Лазарова от Държавна агенция "Eлектронно управление", с която разговаряме за Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година, относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, и приложимостта ѝ в българската държавна администрация. Какви са изискванията към администрацията, сроковете, в които трябва да приведат уеб сайтовете си в съответствие с директивта и каква е ролята на ДАЕУ?