Бъдещи сценарии при управлението на данни и употребата на изкуствен интелект в публичния сектор

Alt

В  епизод 14 на нашата подкаст рубрика ще си поговорим с д-р Орлин Кузов - ръководител на лаборатория „Обучение“ към Института GATE, относно управлението на данни и употребата на изкуствен интелект (ИИ) в публичния сектор. Нашият екип специално се постара да отговори на тези актуални въпроси, касаещи Вас - държавните служители, разработвайки тази специална тема.

 

  • Какво представляват пространствата от данни?
  • Какви са текущите и бъдещи предизвикателства пред администрацията по отношение на работа с данни?
  • Какво е изкуственият интелект и до каква степен влияе на нашия професионален живот?

Както и други, интересни и полезни въпроси по темата, ще чуете в настоящия епизод.

 

Специално за Вас подбрахме няколко допълнителни източника по темата, които може да видите:

 

Всички епизоди на подкаст рубриката ни можете да чуете тук.

Може да изпращате въпроси, коментари или предложения за теми и ескперти, които бихте искали да чуете в предаването на digital@ipa.government.bg

Published on: петък, Септември 1, 2023 - 09:40